• +90 554 185 86 84
  • info@kisiseldanismanlik.com
  • info@kisiseldanismanlik.com
  • +90 554 185 86 84

Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı

AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Aile Danışmanlığı aileyi oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkileri yaşadıkları sorunlar, sorun çözme, evlilik, ayrılık ve boşanma sırasında çocuklarla ve aile ile ilgili bireysel ya da bireyler arasındaki sorunların üstesinden gelinmesine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir.

KİMLER AİLE DANIŞMANI OLABİLİR?

Resmi Gazete Tarihi: 04.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28401 GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ kapsamında AİLE DANIŞMANI’nın eğitimi ve nitelikleri açıklanmıştır. Buna göre;

MADDE 14

(1) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu veya üniversitelerden, biri tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, aile danışmanı unvanı alabilir.

(2) Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi lisans programlarını tamamladıktan sonra aile danışmanlığı alanında yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlamış olanlar aile danışmanı sayılır ve ayrıca bunlardan merkezlerde çalışmak için sertifika istenmez.

AİLE DANIŞMANLIĞININ EĞİTİM İÇERİĞİ

Modül:1 Gelişim Dönemlerini Takip Etmek ve Gelişim Dönemleri

⭐ Gelişim dönemleri ve ilkeleri

⭐ Gelişime etki eden faktörler

⭐ Gelişim Alanları

Modül:2 Gençlik Çağı Gelişim Özelliklerini Takip Etmek / Gençlik Çağı

⭐ Ergenlik Dönemi

⭐ Ergenlik Dönemi Özellikleri

⭐ Ergenlik sürecini etkileyen faktörler

⭐ Ergenlik dönemi sorunları

⭐ Ergenlik çağı gelişim özellikleri

Modül:3 Aile Olma Sürecine Destek Olmak

⭐ Eşi tanımada aşamalar

⭐ Evlilikte eş seçme

⭐ Evlilik Koşulları ve Evlilik Dönemi

⭐ Evlilik zamanının saptanması

⭐ Evliliği geciktiren kişilik özellikleri

⭐ Evlilikte uyum ve dayanışma, Evlilikte sorun yaratan konular, Evlilikte bunalım

⭐ Evlendirme yönetmeliği

Modül:4 Değişen Toplumun Aile Yapısına Etkilerini Tespit Etmek

⭐ Aile yapısı ve ailede iletişim

⭐ Aile İlişkileri

Modül:5 Çocuklarda Görülen Uyum Problemlerine Çözüm Yolları Aramak

⭐ Çocukları yetişkinlerden ayıran özellikler ve çocuk uyumunda sağlık etkenleri

⭐ Aile içi ilişkiler ve tarafların tutumu

⭐ Çocukluk dönemleri (Bebeklik, oyun çağı, okul öncesi, okul çağı-durgunluk, ergenlik-delikanlılık)

⭐ Çocuk ruh sağlığına ilişkin psikopatolojik durumlar

⭐ Çocuk ruh sağlığında koruma yaklaşımı

⭐ Çocuklarda uyum ve uyumsuzluk

⭐ Çocuklarda sıklıkla görülen bozukluklar

Modül:6 Yaşlılıkta Görülen Uyum Problemlerine Çözüm Yolları Aramak

⭐ Yaşlılık Kavramı

⭐ Gerontoloji

⭐ Yaşlılıkta yaşam durumu, yaşam stili, yaşam süreci

⭐ Kişinin özellikleri ve sosyal uyumu

⭐ Yaşlılıkta ruh sağlığı

⭐ Yaşlılık dönemi özellikleri

⭐ Yaşlılığın sistemlere olan etkisi ve hastalıklar

⭐ Yaşlılıkla beraber oluşan psikolojik rahatsızlıklar

⭐ Türkiye’de yaşlılık alanında uygulanan sosyal hizmetler

⭐ İyi yaşlanmak ve iyi bir yaşlılık

Modül:7 Sosyal Veri Vakalarını Kaydetmek

⭐ Bireyi tanıma

⭐ Veri toplama yöntemleri (Anket, deney, gözlem, görüşme, tarama yöntemi, saha çalışmaları, envanter)

⭐ Bireyi tanımada kullanılan yöntemler

Modül:8 Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç Ve Öncü Yaklaşımlar

⭐ Aile Danışmanlığı kuramları

⭐ Aile Danışması kuramları

Modül:9 Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar

⭐ Aile tanımı ve işlevleri

⭐ Aile terapileri

⭐ Aile ve çift terapilerinde temel tanım ve kavramlar

⭐ Aile ve çift terapisinde kullanılan yaklaşımlar

⭐ Günümüzde kullanılan başlıca Aile terapisi modelleri

Modül:10 Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar

⭐ Çiftlerde ve çift terapilerinde duygu

⭐ Psikodinamik yaklaşım

Modül:11 Temel Psikolojik Danışmanlık Becerilerini Uygulamak

⭐ Temel psikolojik danışmanlık becerileri

⭐ Psikolojik danışma

⭐ Aile danışma sürecinin ana bölümleri

⭐ Etkili bir danışma için gereken terapötik beceriler

⭐ Aile Danışmanlığı rol ve fonksiyonları

⭐ Aile Danışmanlığında etik ilkeler

Modül:12 Aile Danışmanlığında Kriz Ve Kriz Yönetimi

⭐ Aile terapisi ve sistem yaklaşımı

⭐ Kriz dönemlerinde aile ile çalışma

⭐ Kronik hastalıklar ve aile bütünlüğü

⭐ Kayıp ve yas sürecinde aile ile çalışma

⭐ Ailelerle bilişsel yas terapisi

⭐ Boşanma, aldatma

Modül:13 Çocuk Hakları Ve Çocuk Hukuku Hakkında Bilgi Sahibi Olmak

⭐ Çocuk nedir?

⭐ Çocuk konusundaki yaklaşımlar

⭐ Çocuk hakları sözleşmesi

⭐ Çocuk hukuku ve çocuğun aile içinde korunması

⭐ Uluslararası belgeler ile ailenin korunması

⭐ Ülkemizdeki yasalar

Modül:14 İhmal Ve İstismara Uğramış Çocuklara Çözüm Yolları Aramak

⭐ İhmale ve istismara uğramış çocuklar

⭐ Fiziksel ihmal ve istismara uğramış çocuklar

⭐ Cinsel ihmal ve istismara uğramış çocuklar

⭐ Duygusal ve psikolojik istismara uğramış çocuklar

⭐ Ekonomik istismara uğramış çocuklar

Modül:15 Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlara Çözüm Yolları Aramak

⭐ Cinsellik kavramı ve cinselliğin korunması

⭐ Evliliklerde yaşanılan olası cinsel problemler

⭐ Cinsel işlev bozuklukları

Modül: 16 Aile Danışmanlığında Meslek Etiği

⭐ Etik kavramı

⭐ Meslek etiği

⭐ İşyerinde etik ortam sağlamak

Modül:17 Araştırma Teknikleri

⭐ Bilimsel yöntem ve araştırma teknikleri

⭐ Rapor yazma

AİLE DANIŞMANLARI NEREDE ÇALIŞABİLİRLER?

- Aile Danışmanlık Merkezlerinde

- Belediyelerin Danışmanlık Merkezlerinde

- Resmi ve özel kurumlarda alan değişikliği yapmada

- Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlık birimlerinde

- Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde

- Sivil Toplum Kuruluşlarında (Dernek, Vakıf vb.)

- Talep Üzerine Özel Hastanelerde

- Ayrıca kendi Aile Danışmanlık Merkezinizi açabilirsiniz.

NOT: EĞİTİM SÜRESİ 450 SAATTİR.