• +90 554 185 86 84
  • info@kisiseldanismanlik.com
  • info@kisiseldanismanlik.com
  • +90 554 185 86 84

Çift Terapisi

Çift Terapisi

ÇİFT TERAPİSİ EĞİTİMİ NEDİR?

Aile bireylerini, birbirleriyle olan etkileşimlerini, rollerini, sınırlarını, geniş aileyle olan ilişkilerini, inceleyerek ailenin bütünlüğünü sağlamak, dengeye ulaşmasına yardım etmek, çatışmaları olumlu bir şekilde çözümlemek ve stres durumları için baş etme becerilerini öğreten bir eğitim türüdür.

ÇİFT TERAPİSİ EĞİTİM İÇERİĞİ

İletişim Teknikleri Ve Aile İçi İletişim Süreci

Aile Koçunun Ve Danışmanının Çocukla Oyun Terapisi Ve Çocuklu Ailelere Yaklaşımlar

Temel Danışmanlık Becerileri, Gestalt Terapi Yöntemlerinin Aile Danışmanlığına Uygulanması

Danışmanlık Becerileri Ve Dirençle Baş Etme Teknikleri, Kaygılı Bireylerle Danışma Becerileri

Aile Koçluğu Ve Danışmanlığında Kullanılan Teknikler

Çatışma Ve Problem Çözme Becerileri, Pozitif Yaşam Becerileri

Aile Danışmanlığında Değişen Toplumda Değişen Değerler Çalışması

Aile Koçu Ve Danışmanının Bilmesi Gereken Hukuksal Kavramlar- Nişanlılık, Nikah, Evlilik

Duygu Yönetimi

Aile Danışmanlığında Yeni Kuramsal Yaklaşımlar

Psikolojik Danışmanlık Kuramları Ve Uygulamaları(Psikanalitik, Akılcı-Duyuşsal, Bütüncül, Davranışçı)

(Gerçeklik, Gestalt, Hümanistik, Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi, Varoluşçu Yaklaşım)

Aldatma-Tükenmişlik-Çocuklarda Cinsel Kimlik

Objektif Testler (Catell 2 A - Catell 3 A - Gessel - Good Enough) Porteus Labirent Testi, Bender Gestalt, Burdon Dikkat Testleri

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Gelişimsel -Görsel Algı Test, 

Benton Görsel Bellek Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Çocuk Ve Ergenlik Uyum Ve Davranış Problemleri

Aile Danışmanlığında İnanç Sistemleri

Aile Koçluğu, Bağımlılık Problemi Olan Bireylerle Çalışma Teknikleri

Aile Koçluğu

Aile Danışmanlığında Psikodrama

Aile Danışmanının Öğrencilerle Çalışması Ve Koçluk Hizmeti

Ergenlik Süreci - Ergen Çekabı - Kişilik Yapısı Ve Çoklu Zeka Kuramı

Hedef Belirlemenin Önemi - Öğrenmenin Önemi - Dikkat Konsantrasyon - Sorumluluk Bilinci – Motivasyon - Ders 

Çalışmaya Hazırlık Süreci Ve Ortam

Cinsel Terapi Modüllerine Giriş

Cinsel Gelişim Eğitim Ve Danışmanlık

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

Psikolojik Danışma Becerileri (Nitelikli Danışmanlık, Empati Kurmak, Kendini Sorgulama, Yeni Bakış Açıları Geliştirme)

Danışan Ve Değerler, Kararlar, Amaçlar, Planlar, Gelecek Kurma, Eylemleri Okuma Becerileri

Cinsel Terapi Modül 1, Farklı Cinsel Eğilimli Bireylerle Danışmanlık Hizmeti

Cinsel Terapi Modül 2

Cinsel Terapi Modül 3 

Cinsel Terapi Modül 4

Bilişsel Davranışçı Terapi Ve Aile Danışmanlığında Aldatma Ve Travmada Krize Müdahale Ve Yas Terapisi 

Danışmanlık Becerileri

Bilişsel Davranışçı Terapi Ve Problemli Çocuk Davranışlarında Aile Danışmanlığı

Anormal Davranışlar Ve Aile Danışmanlığı

Online Danışma Becerileri, Evlilikte Uyumu Ve Doyumu Etkileyen Faktörler.

Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Sosyal hizmet, psikoloji, sosyoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, tıp, hemşirelik ve çocuk gelişimi alanlarından birinde en az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar çift terapisi eğitimine katılabilirler.

ÇİFT TERAPİSTLERİ NEREDE ÇALIŞABİLİRLER?

- Aile Danışmanlık Merkezlerinde

- Belediyelerin Danışmanlık Merkezlerinde

- Resmi ve özel kurumlarda alan değişikliği yapmada

- Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlık birimlerinde

- Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde

- Sivil Toplum Kuruluşlarında (Dernek, Vakıf vb.)

- Talep Üzerine Özel Hastanelerde

- Ayrıca kendi Aile Danışmanlık Merkezinizi açabilirsiniz.

 

NOT: EĞİTİM SÜRESİ 400 SAATTİR.