• +90 554 185 86 84
  • info@kisiseldanismanlik.com
  • info@kisiseldanismanlik.com
  • +90 554 185 86 84

Diksiyon Eğitimi

Diksiyon Eğitimi

DİKSİYON EĞİTİMİ NEDİR?

Diksiyon eğitimi, yalnızca konuşma dilinin iyileştirmesini değil, ses tonunun daha etkileyici olmasını ve kişiler üzerinde etki bırakacak şekilde özgüven aşılamayı amaçlayan çalışmaları içerir. Kursun amaçları arasında, anlaşır, kurallara uygun, akıcı ve etkileyici bir konuşma becerisinin geliştirilmesini sağlamaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Etkili iletişimin anlamı

Etkili iletişimin temel kuralları

Beden dili - ses ve söz dizgesi

İletişimde doğru ve yanlış davranışlar

Konuşma

Konuşma organları(diyafram, nefesi kullanma)

Doğru duruş ve doğru nefes alma teknikleri

Sesin nitelikleri ve etkili ses kullanımı

Konuşma hızını ayarlama

Anlatım bozukluklarını engelleme

 

Türkçede ünlüler (vokaller)

Söyleyiş ve boğumlama

Türkçede ünlüler (vokaller) /büyük ve küçük ünlü uyumu

Ünlülerle alıştırmalar

Türkçede ünlüler

Ünlü düşmesi, ses kaynaşması ve daralma kuralı

Ünlülerle alıştırmalar

Türkçede ünsüzler (konsonlar)

 

Türkçede ünsüzler (konsonlar)

Ünlü - ünsüz uyumu

Ünsüz türemesi / ünsüz düşmesi / ulama

Alıştırmalar

Türkçede ünsüzler (konsonlar)

Ünsüzlerin sınıflandırılması ve örnekler

Ünsüzlerle uygulamalar / ünsüz kusurlarının giderilmesi

Konuşma temrinleri (alıştırmalar)

 

Söyleyiş ve boğumlama

Ünlü ve ünsüzlerin fonetik adresleri

Doğru boğumlama kuralları

Boğumlama alıştırmaları

Planlı konuşma

Yaratıcı konuşma

Söyleyiş ve boğumlama

Söyleyişle ilgili temel alıştırmalar

Boğumlama alıştırmaları

Söyleyiş ve boğumlama kusurlarının giderilmesi

Dil-dudak egzersizi

Topluluk karşısında konuşma

 

Tonlama

Tonlamanın önemi ve örnekler

Kelime ve cümle vurgusu

Doğru tonlama / etkili ve inandırıcı tonlama

Metin değerlendirme teknikleri

Metni ve anlamını deşifre etme

Edebî metinler ve şiir

Metin değerlendirme alıştırmaları ve örnekler

 

Metin değerlendirme uygulamaları

Uzun soluklu metinler

Soğuk okuma ve yorumlayıcı okuma

Metin değerlendirme alıştırmaları

Söyleyiş becerilerini geliştirme

Yazılışları aynı anlamları farklı sözcükler

Kesmeli söyleyiş gerektiren sözcükler

Ses-hece eklemeleri/düşmeleri

 

İletişim ve ifade becerilerini geliştirme

Yabancı kökenli sözcükler

Telefonla doğru ve etkili iletişim

Yüz yüze iletişim

Etkili iletişimde beden dili ve imaj

Etkili dinleme

Beden dilinin evrensel ve yöresel normları

İmaj ve kimlik

 

BU EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Herkes.

 

NOT: EĞİTİM SÜRESİ 60 SAATTİR.