• +90 554 185 86 84
  • info@kisiseldanismanlik.com
  • info@kisiseldanismanlik.com
  • +90 554 185 86 84

Eğiticinin Eğitimi

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ NEDİR?

Nitelikli insan gücünün öneminin tartışılmaz olduğu günümüzde eğiticiler insana yatırımda en önemli rolü oynamaktadırlar. Eğiticinin eğitim vermedeki yetenek ve yetkinliklerinin gelişmesine yönelik olarak, katılımcılara ve kurumların performanslarına katkı sağlayacaktır.

Etkin eğitimler verebilmek ve etkin eğitici olabilmek için beceriler güncellenmeli ve geliştirilmelidir.

Günümüz rekabet ortamında başarı ve kalıcılık ancak nitelikli insan gücü ile mümkündür. Bunun gerçekleşmesi ise sürekli eğitim ile mümkündür.

Bu eğitim programı, mevcut işinde eğitmenlik yapan ya da eğitmen olmak isteyen, sunum kalitesini arttırmak isteyen bireylere konu ile ilgili bilgi, beceri ve bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu eğitimde, başarılı eğitimin temelinde etkili iletişimin yattığı vurgulanarak, eğitimcinin sahip olması gereken özellikler, öneriler, eğitime nasıl hazırlanılacağı, eğitimin uygulanış, yönetim ve değerlendirilmesi ile eğiticilerin bilmeleri gereken beceri ve yöntemler metodolojik olarak sunulacaktır. Yetişkin eğitimine dair kavramlar, Profesyonel sunum tasarımı, eğitim içeriği hazırlama, zor katılımcı ve durumlarla başa çıkma, akılda kalıcı, keyifli eğitimler hazırlama ve sunma konularında bilgi sahibi olabileceklerdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. Yetişkin Özellikleri ve Yetişkinler Eğitimi

Yetişkin eğitimi nedir?

Yetişkin kimdir?

Yetişkinlerin temel özellikleri

Yetişkin eğitiminin temel ilkeleri

Yetişkin eğitimi uygulamalarında dikkat edilecek noktalar

Yetişkin eğitimindeki öğrenme engelleri

 

2. Eğiticinin Eğitiminde İletişim Becerileri

Kendimizi anlamak

İletişim hedeflerimizi belirlemek

Dinlemek ve aktif dinlemek

Vücut dilimiz ne söylüyor?

Görsel ögelere dayalı dinleme

İletişimdeki paradigmalar

Ses ve dilin kullanılması

Başarılı toplantı düzenlemek için stratejiler

 

3. Eğitim Programı ve Öğretim

Eğitim ihtiyacını belirleme

İhtiyaca uygun eğitim planlama

Eğitim hedeflerini belirleme

Eğitime uygun içerik seçimi ve yapılandırılması

Öğrenme yaşantılarının seçimi ve düzenlenmesi

Eğitim değerlendirilmesi

Eğitimin uygulanması, uygulanan eğitimin değerlendirilmesi

Geri bildirimlere uygun, kurum vizyon ve misyonunun revize edilmesi

 

4. Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Model, strateji, yöntem ve teknik kavramları arasındaki ilişki

Öğretim yöntem ve tekniklerini seçerken dikkat edilecek ilkeler

Öğrenme stiline dayalı öğretim yöntem teknikleri ve uygulaması

İşbirliğine dayalı öğretim yöntem ve teknikleri ve uygulaması

Tartışmaya dayalı öğretim yöntem ve teknikleri ve uygulaması

 

5. Sunu Teknikleri ve Materyal Geliştirme

Etkili sunu becerileri ve kullanımı

Araç gereç kullanımının öğretimdeki yeri ve önemi

Öğretim materyalini hazırlamadaki temel ilkeler

Materyal sunumunun temel ilkeleri

Uygun öğretim materyalinin tasarlanması

 

6. Değerlendirme ve Yöntem Teknikleri

Ölçme, değerlendirme kavramı

Ölçme aracında bulunması gereken temel nitelikler

Ölçme aracı türleri

Ölçme değerlendirmenin planlanması

Ölçme aracının geliştirilmesi ve uygulanmasında dikkat edilecek ilkeleri

Portfolyo

Rubrik

Check List

 

BU EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Herhangi bir konuda eğitim vermek isteyenler,

Herhangi bir konuda sunum yapmak isteyenler,

Topluluğa hitap etmek, sahne hâkimiyeti sağlamak, etkili konuşmak ve sunum yapmak isteyenler,

Satış Becerilerini ve Sunum Tekniklerini Geliştirmek isteyenler,

Yöneticilerine veya müşterilerine, ilgili makamlara rapor sunumlarını ikna edici ve etkili şekilde yapmak isteyenler,

Aldıkları kurs veya eğitimlerle ilgili konularda eğitim vermek isteyenler,

Kendi alanında eğitim vermek isteyenler,

İş yerlerinde kurum içi ve hizmet içi eğitim verenler veya eğitim vermek isteyenler ile yönetmelik, mevzuat ve ilgili kanunlar gereği bu eğitim alması zorunlu olan meslek grupları;

Örneğin; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Havacılık Sektöründe pilotluk, kabin ekibi, havacılık faaliyetleri gereği eğitim verme görevindeki kişiler için zorunludur

İHA (İnsansız Hava Aracı) (DRONE vb. İHA) pilotlarına eğitim verecek eğiticiler ve eğitici adayları (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), SHT-İHA Madde 14/11) için mevzuat gereği zorunludur.

Sağlık personeli, hemşireler, hekimlerden eğitim vermekle görevlendirilmiş eğiticiler, adayları ve İlk Yardım Eğitmenleri için zorunludur

Eğiticilik yapmak isteyen İşyeri Hekimleri için,

Sürücü Kurslarında İlk Yardım Eğitimine Girecek Olan Eğitmenler için (Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği Madde 27/a ) zorunludur.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uzmanı Eğitimcileri için de 6331 Sayılı İSG Kanunu gereği Eğiticinin Eğitimi zorunlu eğitimdir.

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı (TMGD) Eğitimcileri için de mevzuat (Ulaştırma Bakanlığı, 2014 Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Taşınmasına Hakkında Yönetmeliği ADR hükümleri) gereği bu eğitimi almaları zorunludur

Pedagojik formasyonu olmayan eğitimciler için

Pedagojik formasyonu olan ve kendini güncel eğitim teknikleri ve inovatif yeni nesil öğretme yetkinlikleri, sunum becerileri ile geliştirmek isteyen eğitimciler, akademisyenler ve kendini bu alanda geliştirmek isteyen herkes bu eğitimi alabilir.

BU EĞİTİMİN İSTİHDAM ALANLARI NELERDİR?

Bütün resmi ve özel kurumlarda eğitmen ve eğitmen adaylarına eğitim verebilirsiniz.

 

NOT: EĞİTİM SÜRESİ 60 SAATTİR.