• +90 554 185 86 84
  • info@kisiseldanismanlik.com
  • info@kisiseldanismanlik.com
  • +90 554 185 86 84

Objektif Testler Uygulayıcı Eğitimi

OBJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ NEDİR?

Buradaki objektif kelimesinde amaç test sonuçları değerlendirilirken öznel yargılardan daha çok nesnel yargıların ön planda olmasıdır. Biraz daha açıklayacak olursak Objektif testlerde uygulayıcının teste müdahalesinin sınırlı olmasıdır. Testin içerisindeki sorular ve soruların sorulma tekniği ve zamanı cevapların değerlendirme kriterleri tamamen belli olan testlerdir. Objektif Testleri iyi öğrenmiş tüm uygulayıcıların benzer cevaplar alacağı yaklaşık aynı puanlayacağı testlere Objektif Testler denilmektedir.

EĞİTİMİ VERİLECEK OBJEKTİF TESTLER

Catell 2-A

Catell 3-A

Gessel Testi

Frostig Gelişimsel – Görsel Algı Testi

Kent E.G.Y.

GoodEnough Harris

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Porteus Labirent Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Bender Gestalt

Burdon Dikkat Testi

TESTLER HAKKINDA BİLGİ

Catell 2 A

7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zekâ testidir.

Catell 3 A

Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zekâ testidir. 

Good Enough

Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendiren, çocuğun 

gelişiminin akranlarına göre nasıl olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

2-11 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutanresim kelime eşleştirme testidir.

Gessell

2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

Metropolitan

5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

Frostig

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.

Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

Bender Gestalt

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır. Zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar buna örnek olabilir. 

 

BU EĞİTİMİ ALAN KİŞİLER NEREDE ÇALIŞABİLİRLER?

Hastanelerde,

Psikoloji Polikliniklerinde, 

Psikiyatrist Kliniklerinde, 

Aile Danışmanlık Merkezlerinde, 

PDR Ofislerinde, 

Rehberlik merkezlerinde, 

Okullarda, Anaokullarında ve Kreşlerde

 

EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Psikologlar, 

Psikolojik Danışmanlar,

Sosyal Hizmet Uzmanları,

Okul Öncesi Öğretmenleri,

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanları, 

Özel Eğitimciler, 

Aile Danışmanları,

Ve bu bölümlerin öğrencileri ve mezunları.

 

NOT: EĞİTİM SÜRESİ 30 SAATTİR.