• +90 554 185 86 84
  • info@kisiseldanismanlik.com
  • info@kisiseldanismanlik.com
  • +90 554 185 86 84

Profesyonel Yaşam Koçluğu

Profesyonel Yaşam Koçluğu

PROFESYONEL YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMİ NEDİR?

Yaşam koçluğu; Alınan profesyonel eğitimin ardından, danışan diye tabir edilen insanların özellikle iş ve kariyer planlaması yapmasına yardımcı olunması ve hedeflerini daha net belirleyerek o yolda sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlayan kişilerin meslekleridir.

Nasıl ki bir psikolog, insanların psikolojik sorunları üzerinde profesyonel çalışmalar yapıyor, bazen bilmediği ve bazen de aslında bildiği çözüm yollarını ortaya koyuyorsa, yaşam koçu da ulaşılabilecek hedefleri doğru olarak belirlemenize imkân tanımaktadır. 

Bir yaşam koçu danışanını detaylı bir şekilde dinledikten sonra, hedef ve beklentileri hakkında net bilgiler alarak, danışanın geleceğine dair bir planlama yapar. Aynı zamanda danışan için, önemli bir motivasyon kaynağı olmaktadır. Bazen psikolog veya terapistlik ile karıştırılıyor olsa da, bu meslek gruplarıyla yakın bir ilişkisi yoktur. Ancak yönlendirme konusunda, benzerliği olduğunu söylemek mümkündür.

Kişinin hayatının şekillenmesi kadar, doğru şekillenmesine de yardımcı olan yaşam koçları, danışanın hedeflerinin ulaşılabilirlik durumunu iyi analiz ederek gerekli adımları atmak durumundadır. 

Yaşam koçu kendi kişisel gelişiminin yanı sıra, danışanların kişisel gelişimlerinde de önemli rol oynamaktadır. Danışanlarına özel hazırlayacakları programlara tam olarak uyulması durumunda, kişinin hayatında önemli değişikliklerin olması söz konusudur. 

Danışanın mevcut durumunun daha ileriye sağlıklı bir şekilde taşınması ve hayatının her alanında başarı sağlamasına yardımcı olarak, kişide bulunan potansiyel varlığın tam olarak ortaya çıkarılmasını sağlar. 

Hayatın her alanında insan, bazen kendi potansiyelinin farkında olmadan geleceği için beklentiler içerisinde olabilmektedir. Yaşam koçu ise bu potansiyelin tespitinde önemli rol oynadığı gibi, kişinin geleceğe dair daha sağlıklı planlama yapmasını ve bun potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmesini sağlar. Ancak yaşam koçunun görevi, sadece bunlarla sınırlı değildir. Kişinin mevcut iş veya eğitim yapısında değiştirme imkânı bulunan şeyler olmaması halinde ise, o anki konumuna göre yeni bir yol çizer. 

Elbette ki bir yaşam koçu, kendisinden hizmet alan bireylerin sadece iş yaşantısı üzerine yoğunlaşmaz. Duygusal ilişkiler, aile yaşantısı, eğitim hayatı, zamanın verimli kullanılması gibi, farklı pek çok açıdan danışanının genel durumunu değerlendirerek hizmet verebilmektedir.

Nihayetinde amaç, danışanın mevcut konumunun ve hedeflerinin tam olarak değerlendirilmesi ve hedefleri doğrultusunda en iyi şekilde mevcut durumun ileriye taşınmasıdır. Bu bağlamda koçlar, geniş kapsamlı bir değerlendirme yapmakta ve danışan için kısa sürede neticelenmesi muhtemel en iyi sonucu sunmaktadır.

Kararsızlıklar üzerinde de etkili çalışma yapan koçlar, kişinin kararsız kaldıkları konuları da en iyi şekilde değerlendirerek karar vermelerini sağlar. Bu da onların karar mekanizmalarının artmasında, önemli ölçüde rol oynamaktadır. Yani aslında, karar mekanizmasının kalıcı bir şekilde gelişimini sağlarlar.

Sosyal ilişkilerde danışanın daha aktif ve etkin olması, danışanın yaşantısında koçun vereceği önerilerde daha fazla başarı sağlamasına zihinsel olarak yardımcı olacaktır. Bu sebeple, sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda yaşam koçunun görevleri arasında yer alabilmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Koçluk / mentörlük nedir? 

Benzerlikleri - farklılıkları nelerdir?

Koçlukta etik değerler - prensipler - sınırlar nelerdir?

Mentörlük / koçluk kimlere uygulanabilir?

Yaşam Koçunun ilişki kurması güven ve uyum inşası

Bütünsel dinleme ve empati kurma

Yaşam koçluğunda etkili soru sorma sanatı

Ailede paylaşılmış koçluk ve değerler sistemi

Aile modelleri

Aile sistemi

Aile temel yapı taşları

Bilinçdışı süreçler ve dinamikler

Etkili anne-baba nasıl olmalı

Aile ile iletişim çatışmalarının yönetimi

Çocuklarda düşünce sistemi inşası 

Yaratıcılık geliştirme

Çocuk ve ergenlerde uygulanan koçluk modelleri

Çözüm odaklı yaklaşım

Kişiye kendini tanıtma ve potansiyeline yönelik farkındalık oluşturma (yapabilecekleri - zorlayıcı durumlar) 

Amaç ve hedeflerin belirlenmesi, karar verilmesi, kariyer planlama

Zaman yönetimi, planlaması

Öfke ve stres yönetimi 

Sınav kaygısıyla baş etmek

Dikkat ve odaklanmayı geliştirme 

Algı oluşturma

Davranım bozuklukları, uyum ve sınır koyma

Problem çözme, anlaşmazlık yönetimi, uzlaşma

Bağımlılık ve olası durumlarla baş etme (madde) 

Sanal bağımlılık (internet, oyun, sosyal medya)

Yaşamsal durumlar

İş/okul hayatı ile özel hayatın sınırlarını kavramak

BU EĞİTİMİN İSTİHDAM ALANLARI NELERDİR?

Devlet ve Özel Okullarda

Koçluk ve Eğitim Merkezlerinde

Kişisel Gelişim Merkezlerinde

Danışmanlık Merkezlerinde

Etüt Merkezlerinde

Halk Eğitim Merkezlerinde çalışabilirsiniz.

Kendi koçluk ve danışmanlık merkezinizi açabilirsiniz.

 

NOT: EĞİTİM SÜRESİ 400 SAATTİR.