• +90 554 185 86 84
  • info@kisiseldanismanlik.com
  • info@kisiseldanismanlik.com
  • +90 554 185 86 84

Projektif Testler Uygulayıcı Eğitimi

PROJEKTİF TESTLER UYGULAYICI EĞİTİMİ NEDİR?

Psikolojik değerlendirme, çeşitli psikolojik yöntemler kullanılarak bireylerin yeteneklerini, davranışlarını, bireysel özelliklerini değerlendirme sürecine verilen isimdir. Psikolojik testler bu değerlendirme de önemli yer tutmaktadır.

Projektif testler, Freud’un dinamik formulasyonuna dayanır. Yansıtma rahatsız edici düşünceleri, kabul edilmesi güç fikirleri, duyguları dışa yansıtarak dış algılamayı etkileyen ego savunma mekanizmasıdır. 

Projektif testlerin amacı, bireye belirsiz bir uyarıcı vererek onun duygularını, düşüncelerini, fikirlerini cevaplarında yansıtmasını sağlamaktır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

F.A.T

T.A.T

C.A.T

LouisaDüssPsikanalitik Hikayeler Testi

Beier Çocuk ve Yetişkinler için cümle tamamlama testi

 

PROJEKTİF TESTLER

C.A.T. (Children's Apperception Test) - Çocuklar için algı testi:

Çocuklar için uygulanan sözel bir projektif testtir.

Bireysel olarak uygulanır.

3-10 yaş çocuklarına uygulanır.

Zaman sınırlaması yoktur.

Hayvanlarla ilgili düzenlenmiş 10 resimden oluşmaktadır.

 

T.A.T -Tematik Algı Testi:

30 tane resim kartından oluşmaktadır.

Resimler bireylerde düşünmeyi canlandırabilecek ve kişiler arası ilişkileri kendine özgü biçimde alabilecek içerikte hazırlanmıştır.

Resimler somut ve ayrıntıyı gösterecek şekilde değil, hayal gücünü harekete geçirebilecek şekilde silik, kapalı ve sembolik olarak hazırlanmıştır.

T.A.T. çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde kompleksleri, heyecanları, duyguları ve önemli ihtiyaçlarını açığa çıkarmak için uygulanmaktadır.

Yetişkinler ve gençler olarak ikiye ayrılır.

 

F.A.T.

Lydia Jackson(1972) tarafından hazırlanmış olan bu projektif test,

Çocukların aile içindeki pozisyonunu belirleyen veçocuğun ailesi ile kurmuş olduğu ilişkiler hakkında bilgi veren bir testtir.

Psikolojik açıdan araştırma, teşhis ve tedavide kullanılan pratik bir testtir ve aynı zamanda annesi çalışan çocukların duygusal 

gelişiminin incelenmesinde kullanılmaktadır. 

F.A.T. testi çocuğun ailesine karşı tutumunu, aile bireylerinin çocuğa karşı tavırları, deneğin ailevi ve duygusal sorunları hakkında 

ipuçları vermek amacıyla uygulanır.

 

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi:

4-12 yaş arasındaki çocukların iç dünyalarını ve olası çatışmalarını anlamak için psikanalitik teori temelli hazırlanmış bir projektif 

testtir.

10 tane tamamlanmış öyküden oluşan test bireysel olarak uygulanır.

Projektif testte zaman sınırlaması yoktur.

 

Beier Çocuk ve Yetişkinler İçin Cümle Tamamlama Testi

Yansıtma tekniklerinin ön plana çıktığı bu projektif test, geniş kullanım alanına sahiptir.

Bu projektif testten, bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanıldığı gibi, klinik çalışmalarda da kullanılmaktadır.

Bu testle okul, işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlarda tespit edilmektedir.

Testin A ve B formu vardır.

A formu, 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

B formu ise, daha yukarıdaki yaşlara özgü bir testtir.

A formunda 56; B formunda da 67 eksik cümle vardır

 

BU EĞİTİME KİMLER KATILABİLİR?

Psikologlar,

Psikolojik Danışmanlar,

Aile Danışmanları,

Pedagoglar,

Psikiyatrlar,

Çocuk Gelişim Uzmanları,

Özel Eğitim Uzmanları,

Sosyal Hizmet Uzmanları,

Rehber Öğretmenler,

 

BU EĞİTİMİ ALAN KİŞİLER NEREDE ÇALIŞABİLİRLER?

Hastanelerde, 

Psikoloji Polikliniklerinde, 

Psikiyatrist Kliniklerinde,

Aile Danışmanlık Merkezlerinde, 

PDR Ofislerinde,

Rehberlik Merkezlerinde, 

Okullarda, Anaokulu ve Kreşlerde,

 

NOT: EĞİTİM SÜRESİ 60 SAATTİR.