• +90 554 185 86 84
  • info@kisiseldanismanlik.com
  • info@kisiseldanismanlik.com
  • +90 554 185 86 84

Yaratıcı Drama Eğitmenliği

Yaratıcı Drama Eğitmenliği

YARATICI DRAMA EĞİTMENLİĞİ NEDİR?

Tiyatro ya da dramanın doğaçlama veya rol alma tekniklerinden yararlanarak bireylerin bir davranışı, yaşantı ya da olayı, bir fikri, soyut bir kavramı yeniden canlandırma oyunu sürecidir. Yaratıcı drama bir oyun gibi görünse de eğitim ve öğretimde işlevi oldukça önemlidir.

Çocukların bilişsel ve davranışsal yetilerini geliştirebilmek için etkili bir eğitimsel araçtır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Yaratıcı Drama Kavramlar

Yaratıcı Drama Kuramsal Notlar

Dramatik Oyun

Eylem

Mitos

Oyun

Yaratıcı Dramada Oyun Kavramı

Oyun Çeşitleri

Yaratıcı Dramanın Tarihçesi

Peter Slade Yaklaşımı

Dorothy Heathcote

Yaratıcı Dramanın Türkiye’de ki Tarihçesi

Yaratıcı Dramada Kavramlar

Yaratıcı Dramada Kullanılan Teknikler

Yaratıcı Dramada Öğrenme ve Öğretme

Yaratıcı Drama Eğitim Programı Geliştirme Süreci

Yaratıcı Dramada Bilişsel Kazanımlar

Yaratıcı Dramada Devinişsel Kazanımlar

Yaratıcı Drama Liderinin Özellikleri

Yaratıcı Drama Ders Planı

Güzel Konuşma

Kendini Yetersiz Görmek

Konuşma Yanlışları

Konuşma Planı

Diksiyon

Doğru Nefes Alma

Konuşma Egzersizleri

Harfler ve Kullanılışları

Söyleyişi Etkileyen Yazım Kuralları

Tonlama

Ses Organlarımızı Geliştirme

Nefes Teknikleri ve Sesin Yapısı

Durak

Ünsüzler ve Söylenişleri

Beden Dili Giriş

İletişim Süreci

İletişim

Farkındalık ve Kendini Tanıma Penceresi

Temel İletişim Süreçleri

İletişim Kanalları Görsel Kanal

Kokusal ve Tatsal Kanal

İletişimde Kültürel Farklılıklar

İletişimin Başlangıç Noktası

İletişimin Boyutları

Etkili Dinleme

Empati

Öteki Kavramı

İletişim Engelleri ve İlginçlikleri

İnsanın Algı Dünyası

İletişimde Kullanılan Diller

Somut Konuşmak

Engel

Davranış Çeşitleri

Beden Dili

Beden Dilini Tarihsel Gelişimi

İletişimde Beden Dilinin Önemi

Kişilerarası Mesafe ve Selamlaşma

Beden Dilinin Özellikleri

Beden Dili Araştırmaları

Beden Dili Cinsiyet Farklılığı

Beden Dili Bölgeleri

Jestler, Duruşlar, Hareketler

BU EĞİTİMİ ALAN KİŞİLER NEREDE ÇALIŞABİLİRLER?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarının okul öncesi ve ilköğretim programlarındaki drama derslerini yürütebilirler.

MEB’de Tüm Eğitim Kademelerinde Hayat Boyu Öğrenme Üzerinden Okullar Hayat Bulsun Projesi Kapsamında egzersiz açabilirler.

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Üzerinden Egzersiz Açabilirler.

5.6.7. ve 8. sınıflarda Yaratıcı Drama Seçmeli Dersine Öğretmen Olarak Katılabilirler.

Yaratıcı Drama Kulübü Kurabilirler.

Özel Kurum ve Kuruluşlarda Eğitim Verebilirler.

Anaokulu, Kreş, Kolej, Zekâ Kulübü, Özel Okul ve Benzeri Kurumlarda Eğitici Olarak Görev Alabilirler.

MEB Kurumlarında 9 Sayılı Karar ve 2010/49 Sayılı DERS DIŞI EGZERSİZ ÇALIŞMALARI kapsamında egzersiz açabilirler.

 

NOT: EĞİTİM SÜRESİ 200 SAATTİR.